لطفا سوالات خود را در رابطه با طراحی اختصاصی، ترجمه و مواردی از این قبیل، از طریق فرم درخواست زیر ارسال کنید. همچنین سعی کنید توضیحات کامل باشد و اگر نمونه کاری در رابطه با موضوع خود دارید، ارسال نمایید تا روند بررسی و تایید و راهنمایی شما زودتر و با کیفیت بیشتری صورت گیرد.

هر گونه در خواست های عمومی، شما می توانید به قسمت درخواست ها بروید و دیدگاه خود را قرار دهید.

برای دریافت پشتیبانی ویژه و راهنمای پوسته ها، به آدرس http://www.higgs.ir/forums مراجعه کنید.

تلفن تماس:  ۰۹۱۷۹۹۷۶۹۱۵  ( محمد صادق زارعی )

تلفن ثابت: ۰۷۷۳۵۳۲۸۱۰۷

ایمیل : msz.zarei@gmail.com

آدرس : بوشهر – دشتی – ش شهید چمران – ک شهید حاجی نژاد – پ ۱۹۴


شخص سازی پوستهنصب و راه اندازی وردپرسطراحی قالب وردپرسطراحی و راه اندازی با وردپرس